Artistic Curriculum Vitae

Dance & Choreography

CHOREOGRAPHIC WORKS:

Live Performance

 • The Water Ritual (Kunstbende voorronde, Turnhout 2011)
 • Bulletproof (Kunstbende voorronde, Turnhout 2012) – (Kunstbende Finale, Gent 2012) – (FacultySTARs, Leuven 2012)
 • Who Am I (FacultySTARs, Leuven 2012) – (Promotion Ceremony Faculty of Theology and Religious Studies 2012)
 • Struggle (Graduation Project Lemmens- LUCA School of Arts, Leuven 2013)
 • Minnespel (M-useumnacht 2014, Leuven 2014)
 • Christina (International Conference of Mystical Theology Network (Mysticism in Dialogue with Contemporary Thought), Leuven 2018)
 • LUTGARD-IS: Triptych of Identities (Geliefde Lichamen Exposition, Leuven 2019) – (Habitat Festival, Leuven 2019)
 • HADEWIJCH (Geliefde Lichamen Exposition, Leuven 2019)
 • LUTGARD_IS: The Veil (St Rochusverlichting, Langdorp 2019)
 • Pieta (Emeritaatsviering prof. dr. Katlijn Malfliet, Promotiezaal Leuven 2019)
 • LUTGARD-IS: En-Close-By (Bookpresentation Bert Roebben, Scherpenheuvel 2020)
 • Beloved Bodies – 4 Solos (Evocatie Vrije Vrome Vrouwen, St. Odulphuskerk Borgloon, September 2021)
 • Beloved Bodies – 4 Solos (Dag van de menswording, Hof Van Zevenbergen Ranst, October 2021)

Video Project

 • Untitled (FacultySTARs Selections, 2015)
 • Beloved Bodies (Geliefde Lichamen, Leuven 2019) – (International Medieval Conference, Leeds 2019) – (Presentation Dance and Mysticism, Ranst 2019)

DANCE EXPERIENCE

Freelance

 • WALK! (On The Roof Dance Company – Jan Wallyn, De Muze van Meise 2012) – (On The Roof Dance Company, DEstudio Antwerp 2013)
 • MinuteOfMovement 2 – Inter-Ego (Movement Video Project On The Roof Dance Company – Jan Wallyn) (CineDance on Screen Festival, Amsterdam 2014) (SinemaDansAnkara, Ankara 2014)
 • MinuteOfMovement 8 – The Weight (Movement Video Project On The Roof Dance Company – Jan Wallyn)

Company Dancer Modate – KULeuven Dance Team (2012-2013)

 • Debuutoptreden Modate (Leuven, 2013)

Company Dancer Danshuis/ChoreoAtelier (Karen Pauwels)

Curatorship

Geliefde Lichamen (KADOC Leuven 2019)

Exhibited Drawings and Visual Art

VISION – Transept Exhibition 2021: In/Break

Title:

VISION  (Visions 4, 5 and 7)

Medium:

Ink markers on paper

Description:

In this series of illustrations, I explore God’s inbreaking into the virtual space of human imagination. Inspired by the book of Visions (14 visions) of the thirteenth-century mystic Hadewijch, I re-enact the visionary experience through my imaginative and artistic practice. I explore the possibilities of the human imagination in relation to the destructive and creative power of divine inspiration. I reflect on the dialectics between text and image by allowing a dialogue between Hadewijch’s imagery, captured in text, and my own associative thinking. I create a sacred and virtual space within my soul’s mnemonic faculty, mirrored by my canvas’s sacred space. This sacred space allows the Spirit to move freely, inspired by the fathomlessness of the Father and the concrete history of the Word Incarnate.

Bio:

Sander Vloebergs is both an academic and an artist. He recently finished his PhD thesis in Theology (KULeuven) and Literature (UAntwerpen) on the conceptualization and interpretation of pain in the thirteenth-century mystical culture of Liège. Vloebergs’ source materials are ideas and images. His medium is located in the virtual world of the imagination. He expresses his creations through dance and drawings. Vloebergs is interested in the (re)construction of sacred art, movement and composition, and the interrelation between bodies, images, and words.

The possibilities of the human imagination in relation to the destructive and creative power of divine inspiration

www.transpositions.co.uk

Colleges: Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen

Sander Vloebergs doceerde deze colleges aan de bachelorstudenten van LUCA School of Arts (KULeuven) in Gent tijdens het academiejaar 2019-2020. Deze pagina biedt een selectie van colleges aan waarin de aandacht gaat naar de rol van de vrouw in zowel de kerk als de kunst, instituten die doorgaans als ‘mannelijke’ worden omschreven. De colleges monden uit in een gesprek met Anne-Mie Van Kerckhoven . Tijdens dit gesprek gaan de kunstenares en Sander in dialoog over AMVK’s Sex&Technology-project waarin de middeleeuwse mystica Marguerite Porete een belangrijke rol zal spelen.

College 3 : Kunst door en voor vrouwen

In dit college gaat Sander in op de kunst door en voor vrouwen in de laat-middeleeuwse periode. Het college is opgenomen in drie delen: 1. Academisch onderzoek over vrouwen in de kunst – een inleiding; 2. De historische en devotionele context van de dertiende en veertiende eeuw; 3. Kunst en devotie in vrouwengemeenschappen – enkele voorbeelden.

College 4: Kunst over vrouwen – Bijbelse vrouwen in de kunst

Sander gaat in dit college in op de rol van bijbelse vrouwen in de kunst. Het heilsverhaal waarop de christelijke traditie gestoeld is, laat een beperkte ruimte voor de rol van vrouwen. De vrouwen die in dit college aan bod zullen komen zijn Eva (de zondares) en Maria Magdalena (de bekeerlinge en getuige). In een religieus instituut bestaande uit mannelijke priesters hechten vrouwen in het bijzonder belang aan deze bijbelse vrouwen. Deze complexe representaties van vrouwen inspireerden dan ook menige kunstenaars die in dialoog met vrouwen en hun devotie deze beeldtaal ontwikkelden.

College 5: Dansen tussen hemel en aarde – danstradities in de middeleeuwen

Het vijfde college biedt een vernieuwende aanvulling bij de ‘klassieke kunstgeschiedenis’ door in te gaan op danstradities en hun lichaamstaal in dialoog met de visuele kunst, ‘material culture’ en theologie (van de late middeleeuwen). Het college is opgenomen in 3 delen: 1. Dans als profaan of sacraal fenomeen; 2. Dans en het christendom; 3. Danstradities in de late middeleeuwen

College 6: Interview met Anne-Mie Van Kerckhoven

In dit college gaat Sander in dialoog met kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven en bespreken ze AMVK’s artistieke interpretatie van de middeleeuwse mystica Marguerite Porete, gekaderd binnen Anne-Mies grote Sex&Technology-project.

College 5 – Body Language (2020-2021)

In het vijfde college van het onderdeel Middeleeuwe kunstgeschiedenis (2020-2021) gaat Sander in gesprek met Annabel Dijkema die uitleg geeft over de tentoontstelling Body Language van het Museum Catharijneconvent.

Bronvermelding

College 3

 • Vandenbroeck, Paul, and Tentoonstelling. Brussel. Paleis Voor Schone Kunsten. Hooglied: De Beeldwereld Van Religieuze Vrouwen in De Zuidelijke Nederlanden, Vanaf De 13de Eeuw. Gent: Snoeck-Ducaju, 1994.
 • Hamburger, Jeffrey F. The Visual and the Visionary: Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany. New York (N.Y.): Zone, 1998.
 • Simons, Walter. Cities of Ladies: Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200 – 1565. Philadelphia: U of Pennsylvania, 2003. 
 • Ziegler, Joanna E. Sculpture of Compassion: The Pietà and the Beguines in the Southern Low Countries C. 1300 – C. 1600. Bruxelles: Institut Historique Belge De Rome, 1992. 
 • Lochrie, Karma., McCracken, Peggy, and Schultz, James Alfred (eds.). Constructing Medieval Sexuality. Minneapolis: U of Minnesota, 1997.

College 4

 • Falkenburg, Reindert, and Roodenburg, Herman. The Land of Unlikeness: Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights. Zwolle: W, 2011.
 • Bieringer, Reimund, Baert, Barbara, Demasure, Karlijn, and International Interdisciplinary Conference “Noli Me Tangere: New Interdisciplinary Perspectives” Leuven 16.12. .12.2009. Noli Me Tangere in Interdisciplinary Perspective: Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations. Leuven: Peeters, 2016.
 • Baert, Barbara, and Kusters, Liesbet. “The Pact between Space and Gaze: The Narrative and the Iconic in Noli Me Tangere.” Noli Me Tangere in Interdisciplinary Perspective: Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations. Vol. 283. Peeters; Leuven, 2016. 

College 5

 • Van Der Leeuw, Gerard. Sacred and Profane Beauty : The Holy in Art. New York (N.Y.): Holt, Rinehart and Winston, 1963.
 • Bataille, Georges. The Tears of Eros. San Francisco: City Lights, 1989.
 • Chaganti, Seeta. Strange Footing: Poetic Form and Dance in the Late Middle Ages. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
 • Backman, Louis. Religious Dances in the Christian Church and Popular Medicine. Hampshire: Noverre Press, 2009.
 • Vandenbroeck, Paul, and Tentoonstelling. Antwerpen. Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten. De Kleuren Van De Geest: Dans En Trance in Afro-Europese Tradities. Gent: Snoeck-Ducaju, 1997.

College 6

 • Van Kerckhoven, Anne-Mie, Seyfart, Ludwig, Snauwaert, Dirk, Van Den Bossche, Phillip, Walker, Hamza, Exhibition. Chicago. Renaissance Society, and Tentoonstelling. Oostende. Mu.ZEE. Anne-Mie Van Kerckhoven: Mistress of the Horizon. Tielt: Lannoo, 2011. Print.
 • Van Kerckhoven, Anne-Mie, Van Rossem, Patrick. I’ll Rob you: 2002-2005. Antwerpen: AntiSade Press, 2006.
 • Rops, Félicien. Félicien Rops over Kunst, Melancholie En Perversiteit. Amsterdam: Arbeiderspers, 1982.
 • Roudinesco, Elisabeth. La part obscure de nous-mêmes. Une historie des pervers. Paris: Albin Michel, 2007.
 • Gehant, Victor. Le science du bien et du mal: Ou philosophie de la revelation (1848). Kessinger Publishing, 2010.

Sander Vloebergs

Sander is laatstejaars doctoraatsstudent Theologie en Literatuur. Hij doceerde kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan LUCA in 2019-2020. Hij is choreograaf en specialiseert zich in de relatie tussen dans, mystiek en kerk

Studiedag : Kunst, kerk en mystiek

21 juni 2019, KADOC (KULeuven): De middeleeuwse vrouwelijke mystiek – met intrigerende figuren zoals Hadewijch en Sint Lutgardis – spreekt vele mensen tot de verbeelding. Ook kunstenaars hebben zich laten inspireren door die christelijke mystieke en spirituele teksten. Tijdens de studiedag bestuderen we de relatie tussen de Middelnederlandse christelijke mystiek enerzijds en de hedendaagse kunstpraktijk anderzijds. Academici en een panel van kunstenaressen gaan samen op zoek naar wat deze mystieke teksten ons vandaag kunnen leren, met speciale aandacht voor de interpretatieproblemen en de huidige postchristelijke context.

Veerle Fraeters – Hadewijch, jihadi van de liefde

Artistieke receptie van de premoderne mystiek als spiegel van de (laat)moderne tijd

Veerle Fraeters reflecteert over de moderne receptie van de middeleeuwse mystica Hadewijch aan de hand van haar ervaring als betrokken academica tijdens de productie van de opera Revelations, door Transparant.

Marc De Kesel – Moderne dans/ moderne mystiek

Over Mallarmé’s ‘spirituele’ kijk op dans

Anja Veirman: Re-enacting rituelen als onderzoek naar kennisconstructie en mediatie

Transculturele video-experimenten en textiele praktijken in de Senufo context van Burkina Faso.

Rik Torfs: Kerk en kunst

Gesprek met Pé Vermeersch, Anne-Mie Van Kerckhoven en Lies Daenen

LUTGARD-IS: Triptych of Identities

Sander Vloebers

Een choreografie met drie dansers, bestaande uit vijf hoofdstukken. Samen zijn we Lutgardis. Heilig één en verdeeld in stukken, eb en vloed – tussen extase en assimilatie. 1.Noet (Mother Of Heaven). 2.Genesis (Light). 3.Dionysos (Rhythm). 4.Pieta (Birth). 5.Pythia (Promise) = LUTGARDIS Voor deze choreografie werkt Sander samen met dansers Linde Stiers en Linde Michiels, videokunstenaar Pol Herrmann en sound- designer Joost Van Duppen.

A Choreography with three dancers, consisting of five chapters. Together we are Lutgardis. Holy in one and divided into pieces, ebb and flow – between ecstasy and assimilation. 1. Noet (Mother of Heaven). 2. Genesis (Light). 3. Dionysos (Rhythm). 4 Pieta (Birth). 5. Pythia (Promise) = Lutgardis Sander Vloebergs collaborates with dancers Linde Stiers and Linde Michiels, video artist Pol Hermann and sound designer Joost Van Duppen.

LUTGARD-IS : Triptych of Identities

Heilig één en verdeeld in stukken, eb en vloed – tussen extase en assimilatie

HADEWIJCH

Sander Vloebergs

1.Sfinx, Riddles of Identity. 2. Seraphim, Sons of the Sun. 3. Dionysos, Rhythm. 4. Noen, Textiles. 5. Vision. 4. Samengevat in 5 hoofdstukken. Wanneer de Liefde te groot is voor ons. Voor deze choreografie werkt Sander samen met danser Cliff Pots, videokunstenaar Dimitri Sterkens, sounddesigner Jan Wallyn en textielkunstenaar Bram Van Breda.

1. Sfinx, Riddles of Identity. 2. Seraphim, Sons of the Sun. 3. Dionysos, Rhythm. 4. Noen, Textiles. 5. Vision 4. Summarized in 5 chapters. When Love is too big for us. For this performance, Sander Vloebergs collaborates with dancer Cliff Pots, video artist Dimitri Sterkens, sound designer Jan Wallyn and textile designer Bram Van Breda.

HADEWIJCH

Wanneer de Liefde te groot is voor ons

Colleges : Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen

Sander Vloebergs doceerde deze colleges aan de bachelorstudenten van LUCA School of Arts (KULeuven) in Gent tijdens het academiejaar 2019-2020. Deze pagina biedt een selectie van colleges aan waarin de aandacht gaat naar de rol van de vrouw in zowel de kerk als de kunst, instituten die doorgaans als ‘mannelijke’ worden omschreven. De colleges monden uit in een gesprek met Anne-Mie Van Kerckhoven . Tijdens dit gesprek gaan de kunstenares en Sander in dialoog over AMVK’s Sex&Technology-project waarin de middeleeuwse mystica Marguerite Porete een belangrijke rol zal spelen.

College 3: Kunst door en voor vrouwen

In dit college gaat Sander in op de kunst door en voor vrouwen in de laat-middeleeuwse periode. Het college is opgenomen in drie delen: 1. Academisch onderzoek over vrouwen in de kunst – een inleiding; 2. De historische en devotionele context van de dertiende en veertiende eeuw; 3. Kunst en devotie in vrouwengemeenschappen – enkele voorbeelden.

College 3 – deel 1 : academisch onderzoek over vrouwenkunst
College 3 – deel 2 : historische en devotionele context van de dertiende en veertiende eeuw
College 3 – deel 3 : Voorbeelden van ‘vrouwelijke’ devotionele beelden (“Andachtsbilder”)

College 4 – Bijbelse vrouwen in de kunst

Sander gaat in dit college in op de rol van bijbelse vrouwen in de kunst. Het heilsverhaal waarop de christelijke traditie gestoeld is, laat een beperkte ruimte voor de rol van vrouwen. De vrouwen die in dit college aan bod zullen komen zijn Eva (de zondares) en Maria Magdalena (de bekeerlinge en getuige). In een religieus instituut bestaande uit mannelijke priesters hechten vrouwen in het bijzonder belang aan deze bijbelse vrouwen. Deze complexe representaties van vrouwen inspireerden dan ook menige kunstenaars die in dialoog met vrouwen en hun devotie deze beeldtaal ontwikkelden.

College 4 – deel 1 : De “complexe” bijbelse vrouw – een inleiding
College 4 – deel 2 : Eva en Maria (Magdalena) van zondares naar bekeerlinge
College 4 – deel 3 : ”Noli me tangere”

College 5 : Dansen tussen hemel en aarde – danstradities in de late middeleeuwen

Het vijfde college biedt een vernieuwende aanvulling bij de ‘klassieke kunstgeschiedenis’ door in te gaan op danstradities en hun lichaamstaal in dialoog met de visuele kunst, ‘material culture’ en theologie (van de late middeleeuwen). Het college is opgenomen in 3 delen: 1. Dans als profaan of sacraal fenomeen; 2. Dans en het christendom; 3. Danstradities in de late middeleeuwen

College 5 – deel 1 : Dans als profaan en sacraal fenomeen
College 5 – deel 2 : Dans en het christendom
College 3 – deel 3 : Danstradities in de late middeleeuwen

College 6 : Interview met Anne-Mie Van Kerckhoven

In dit college gaat Sander in dialoog met kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven en bespreken ze AMVK’s artistieke interpretatie van de middeleeuwse mystica Marguerite Porete, gekaderd binnen Anne-Mies grote Sex&Technology-project.

College 6 : Interview met AMVK (Marguerite Porete als belangrijke speler in het Sex&Technology-project).

Korte bibliografie

College 3

 • Vandenbroeck, Paul, and Tentoonstelling. Brussel. Paleis Voor Schone Kunsten. Hooglied: De Beeldwereld Van Religieuze Vrouwen in De Zuidelijke Nederlanden, Vanaf De 13de Eeuw. Gent: Snoeck-Ducaju, 1994.
 • Hamburger, Jeffrey F. The Visual and the Visionary: Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany. New York (N.Y.): Zone, 1998.
 • Simons, Walter. Cities of Ladies: Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200 – 1565. Philadelphia: U of Pennsylvania, 2003. 
 • Ziegler, Joanna E. Sculpture of Compassion: The Pietà and the Beguines in the Southern Low Countries C. 1300 – C. 1600. Bruxelles: Institut Historique Belge De Rome, 1992. 
 • Lochrie, Karma., McCracken, Peggy, and Schultz, James Alfred (eds.). Constructing Medieval Sexuality. Minneapolis: U of Minnesota, 1997.

College 4

 • Falkenburg, Reindert, and Roodenburg, Herman. The Land of Unlikeness: Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights. Zwolle: W, 2011.
 • Bieringer, Reimund, Baert, Barbara, Demasure, Karlijn, and International Interdisciplinary Conference “Noli Me Tangere: New Interdisciplinary Perspectives” Leuven 16.12. .12.2009. Noli Me Tangere in Interdisciplinary Perspective: Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations. Leuven: Peeters, 2016.
 • Baert, Barbara, and Kusters, Liesbet. “The Pact between Space and Gaze: The Narrative and the Iconic in Noli Me Tangere.” Noli Me Tangere in Interdisciplinary Perspective: Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations. Vol. 283. Peeters; Leuven, 2016. 

College 5

 • Van Der Leeuw, Gerard. Sacred and Profane Beauty : The Holy in Art. New York (N.Y.): Holt, Rinehart and Winston, 1963.
 • Bataille, Georges. The Tears of Eros. San Francisco: City Lights, 1989.
 • Chaganti, Seeta. Strange Footing: Poetic Form and Dance in the Late Middle Ages. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
 • Backman, Louis. Religious Dances in the Christian Church and Popular Medicine. Hampshire: Noverre Press, 2009.
 • Vandenbroeck, Paul, and Tentoonstelling. Antwerpen. Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten. De Kleuren Van De Geest: Dans En Trance in Afro-Europese Tradities. Gent: Snoeck-Ducaju, 1997.

College 6

 • Van Kerckhoven, Anne-Mie, Seyfart, Ludwig, Snauwaert, Dirk, Van Den Bossche, Phillip, Walker, Hamza, Exhibition. Chicago. Renaissance Society, and Tentoonstelling. Oostende. Mu.ZEE. Anne-Mie Van Kerckhoven: Mistress of the Horizon. Tielt: Lannoo, 2011. Print.
 • Van Kerckhoven, Anne-Mie, Van Rossem, Patrick. I’ll Rob you: 2002-2005. Antwerpen: AntiSade Press, 2006.
 • Rops, Félicien. Félicien Rops over Kunst, Melancholie En Perversiteit. Amsterdam: Arbeiderspers, 1982.
 • Roudinesco, Elisabeth. La part obscure de nous-mêmes. Une historie des pervers. Paris: Albin Michel, 2007.
 • Gehant, Victor. Le science du bien et du mal: Ou philosophie de la revelation (1848). Kessinger Publishing, 2010.

Sander Vloebergs is gastdocent Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, theoloog (doctoraatsstudent) en choreograaf.

SANDER VLOEBERGS

PIETA – Performance Lecture

Text by Sander Vloebergs & Pierrette COffrée

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος
ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν
ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ
σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

In het Woord was leven
en het leven was het licht van de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet begrepen.

Hier in deze ruimte waar de ogen van rectoren,
als het ware hogepriesters van de rede,
ons toekijken,
hier waar het licht van de rede is doorgedrongen
en heeft wat was verdrongen,
(hier waar Apollo woont en heerst).

O licht,
namiddag licht,
gij die in uw volle klaarte
en volle glans binnenstraalt
(en de tempel volledig verlicht).

Helios, neem ons mee,
draag ons in uw zonnewagen
door dit herfstuur van de dag.

Laat ons thans glijden
over velden van voldragen vruchten,
laat ons proeven van hun rijpheid.
Zacht is de streling van uw voetstappen
over de warme huid van de aarde nu.

Heer, het is tijd.
Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wijn!
Neemt gij ons verder mee,
dieper dan de aarde nog
waar Apollo zich zopas heeft neergevlijd?
Dionysos, vul de kelk! Laat ons drinken,
in elkaar verzinken, verzadigd en verzonken,
dronken, kus mij,
geliefde.

Siet dit es die wijncelle daer minne inne leit hare uut vercoerne, alsoe alse wi leren in haren boeke. Want hier wert karitate geordent ende alle doechde; ende hier inne es wortele, leven, wassen, vutsel ende onthout alre doechde, met ordenen ende met onderschede, in eensamen seden ende in allen goeden werken.

Nochtan blijft minne in die enige celle met haren geminden, boven redene ende boven wise ende boven oefeninge van doechden. Ende si en pleecht niet dan haers selfs, ende si es haren selven ghoech ende aldat si begeert.Want si en soect noch en begeert buten haren selven niet. Ende si es in haren opgange te gode dronken, wiseloes ende sonder maniere. Ende hier omme doet si ons verdolen boven redene in onwisen ende in onwetene sonder gront.

Ik ben zonder grond
onder de grond,
de grond die (steeds nog) draagt de neergevlijde Apollo.
Ik dronk de liefdesdrank in avond-schemering en ben gesluierd,
gij naakt.

Uw hart staat open, und man kann hinein.
Das hätte dürfen nur mein Eingang sein.
Nun bist du müde, und dein müder Mund
hat keine lust zu meinem wehen Munde
– O Jesus, Jesus, wann war unsre Stunde?
Wie gehn wir beide wunderlich zugrund.

Neem me mee doorheen de nacht
tot ik nacht zelf geworden ben,
gebeiteld uit marmer
door een engelenhand.

Zwart als pupillen, zwart als lichtverslindende ogen – Черная как зрачок, как зрачок сосущая
Свет – люблю тебя, зоркая ночь.
Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь Песен, в чьей длани узда четырех ветров.
Клича тебя, славословя тебя – я только Раковина, где еще не умолк океан.
Испепели меня, черное солнце – ночь!
Ночь! я уже нагляделась в зрачки человека!

O Nacht!
Door het masker en door de blik van de uil
kijk ik je wederom aan, licht!
Begrijp je mij nu?
Laat mij u omarmen
zoals een moeder haar kind
zoals een bruid haar bruidegom
zoals de nacht de dag.

Neer leg ik mijn sluier
opstaan wil ik
uit de sluimering.

ik sta
ik sta hier
ik ben nu dageraad
ik ben raadsel én rede
ik ben sluier en gelaat
ik ben Aurora
Mater Dolorosa
ik ben de Logos die draagt
ik ben de winnaar die overwonnen wordt

Heer, het is tijd.

Performance in honor of emerita prof.dr. Katlijn Malfliet, Leuven, September 20th 2019.