Evocatie Vrije Vrome Vrouwen, 11 september 2021, Sint-Odulphuskerk Borgloon.

“Woorden en kussen liefkoosden haar lichaam”. De choreografie onderzoekt de potentie van een heilig lichaam in de moderne sacrale ruimte, aan de hand van een verkenning van het Vlaamse mystieke verleden: vrouwen die lokaal vereerd werden als levende heiligen. Ze dansten en zongen extatisch in de kerk en straten, vervuld van een goddelijke aanwezigheid. Hun hemelse lichamen werden ingelijfd in een gemeenschap, in een geschiedenis, die hun afwezigheid liefelijk herdenkt en hun aanwezigheid passioneel oproept.