About

Het Artistic Theology Lab streeft ernaar om een inspirerende werkomgeving te creëren waar religieuze, academische en artistieke gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten. Het Lab is een plaats om de relatie tussen theologie en de kunsten, in het bijzonder tussen dans en mystiek, te onderzoeken. Het is geïnteresseerd in de rol van de hedendaagse (choreografische) kunstpraktijk als locus theologicus. Door de theologische waarde van de kunsten te erkennen en door kunstenaars een rijke religieuze woordenschat en verbeelding voor reflectie aan te reiken, wil het Lab een hermeneutisch proces starten op lokaal en internationaal niveau.

The Artistic Theology Lab aims to create an inspiring work environment where religious, academic and artistic communities can meet. The Lab is a place to explore the relationship between theology and the arts, especially between dance and mysticism. It is interested in the role of contemporary (choreographic) art practice for theology as a locus theologicus. By recognizing the theological value of the arts and providing artists with a rich religious vocabulary and imagination for reflection, the Lab aims to initiate a hermeneutical process at the local and international level.

Dit academisch kunstproject stelt een samenwerking voor tussen kunstenaars en academici (theologen, filosofen, (kunst)historici en literatuurwetenschappers) die academische taal gebruiken om ideeën over te dragen en te verwoorden, religieuze verbeelding te verkennen, na te denken over het artistieke proces en, ten slotte, om kunstwerken bespreken. De reflecties worden op deze website geplaatst. De blogposts bieden inzicht in het artistieke, hermeneutische proces, waarbij de specifieke verhalen en artistieke processen van individuele kunstenaars of samenwerkingen tussen artistieke/academische/religieuze gemeenschappen worden onderzocht.


This academic art project proposes a collaboration between artists and academics (theologians, philosophers, (art) historians and literary scholars) using academic language to transfer and pronounce ideas, to explore the religious imaginary, to reflect on the artistic process and, finally, to discuss artworks. These reflections will be posted on this website. The blog posts will offer an insight into the artistic, hermeneutical process, investigating the specific stories and artistic processes of individual artists or collaborations between artistic/academic/religious communities.

Sander Vloebergs obtained a PhD in Theology (KULeuven) and Literature (UAntwerpen). He is a choreographer and visual artist and the founder of the Artistic Theology Lab. He is the curator of the exhibition “Geliefde Lichamen”. Currently, Sander is teaching Medieval Art History as guest lecturer at the LUCA School of Arts (KULeuven). He is research assistant at the Theology faculty of KU Leuven and preparing a curated performance project and a liturgical dance spectacle.

For my Artistic CV, click here