Studiedag : Kunst, kerk en mystiek

21 juni 2019, KADOC (KULeuven): De middeleeuwse vrouwelijke mystiek – met intrigerende figuren zoals Hadewijch en Sint Lutgardis – spreekt vele mensen tot de verbeelding. Ook kunstenaars hebben zich laten inspireren door die christelijke mystieke en spirituele teksten. Tijdens de studiedag bestuderen we de relatie tussen de Middelnederlandse christelijke mystiek enerzijds en de hedendaagse kunstpraktijk anderzijds. Academici en een panel van kunstenaressen gaan samen op zoek naar wat deze mystieke teksten ons vandaag kunnen leren, met speciale aandacht voor de interpretatieproblemen en de huidige postchristelijke context.

Veerle Fraeters – Hadewijch, jihadi van de liefde

Artistieke receptie van de premoderne mystiek als spiegel van de (laat)moderne tijd

Veerle Fraeters reflecteert over de moderne receptie van de middeleeuwse mystica Hadewijch aan de hand van haar ervaring als betrokken academica tijdens de productie van de opera Revelations, door Transparant.

Marc De Kesel – Moderne dans/ moderne mystiek

Over Mallarmé’s ‘spirituele’ kijk op dans

Anja Veirman: Re-enacting rituelen als onderzoek naar kennisconstructie en mediatie

Transculturele video-experimenten en textiele praktijken in de Senufo context van Burkina Faso.

Rik Torfs: Kerk en kunst

Gesprek met Pé Vermeersch, Anne-Mie Van Kerckhoven en Lies Daenen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s