THE MAGDALENE PROJECT

THE BODY OF MAGDALA, A SUMMER RESIDENCY IN BRUGEs 

Tijdens de zomer van 2022 werkt theoloog en choreograaf Sander Vloebergs aan een dansproject in de Magdalenakerk. Tijdens enkele bezoeken aan de kerk gaat hij op zoek naar het verborgen verleden van Maria Magdalena, een heilige vrouw die Sander wil ontmoeten via zijn dansend lichaam. Tijdens zijn dansexperimenten gaat Sander in gesprek met bezoekers om te praten over vrouwelijke heiligen, het lichaam en de dans in de kerk en vertelt hij over zijn kunstonderzoek ter plaatsen. Deze ontmoetingsmomenten worden vooraf bekendgemaakt op de website. De slotperformance zal doorgaan op 23september 2022. Tijdens deze dansvoorstelling zal Sander het resultaat tonen van zijn dansexperimenten. De voorstelling heeft de werktitel “Magdalena, vergeef ons onze zorgen” en zal doorgaan in de Madgalenakerk.

(NL)

Als mannelijke danser verkent Sander Vloebergs de potentie van vrouwelijke heiligheid in de hedendaagse samenleving, bemiddeld door de figuur van Maria Magdalena. Hoe ver kan het hedendaagse lichaam doordringen tot de essentie van een van de belangrijke christelijke figuren? Hoe kan dans helpen om vergeten elementen uit de christelijke traditie op te graven en tot leven te brengen? In dit project zal Sander de rol van Maria vertolken. Tijdens 5 interventies in de Magdalenakerk in Brugge en in samenwerking met YOT vzw worden er bewegingsmateriaal en beeldtaal (artistieke theologie) opgebouwd die aan het einde van een project zullen verwerkt worden tot een performance.

(EN)

As a male dancer, Sander Vloebergs explores the potential of female sanctity in our current society, mediated by the figure of Mary Magdalene. How far can the contemporary body penetrate into the essence of one of the most important Christian figures? How can dance help to dig up and resurrect forgotten elements of the Christian tradition? In this project, Sander will play the role of Maria Magdalene. During 5 interventions in the Magdalenakerk in Bruges and in collaboration with YOT vzw, movement material and visual language (artistic theology) are constructed that will be contribute to the performance at the end of the project.

Aan het eind van deze residentie (23 september 2022) zal het Magdalenaproject vorm aannemen / at the end of the artistic residency, the project will manifest in a dance performance called : 

MAGDALENE

Vergeef ons onze zorgen – Forgive us our sorrows

(NL)

Maria Magdalena is een boegbeeld van berouw en vergeving. Deze vrouw is de geschiedenisboeken ingegaan als zondares en profetes, prostitue en apostel. Vol overgave werpt ze haar blik neer en reikt ze met haar tranende ogen naar de voeten van haar Verezen Heer. Sindsdien beweegt ze verheven in de marges, verleidelijk vleiend tussen de versregels van het verleden. Wie is deze Magedalena-figuur die zo charmant haar gelaat verandert voor haar aanbidders? 

De dans keert terug naar de wortels van haar verhaal en geeft stem aan haar keuzes. In beweging vergleiden haar en mijn wezen en schreeuwt haar (be)rouw doorheen mijn lichaam. Een koor van onuitgesproken woorden weerklinkt als klaagzang van duizenden vrouwen. Ze bewenen de vergetelheid. Nu niet meer. Nooit meer. 

(EN)

Mary Magdalene is a figurehead of repentance and forgiveness. This woman has gone down in history as a sinner and prophetess, prostitute and apostle. Devotionally, she casts down her gaze down and reaches with her teary eyes towards the feet of her Lord. Ever-since she has moved loftily into the margins, seductively flattering, between the verses of the past. Who is this Magedalena figure who so charmingly changes her countenance for her admirers?
The dance returns to the roots of her story and gives voice to her choices. In motion, her and my being aline, her grief screaming through my veins. A chorus of unspoken words echo like the lamentation of thousands women. They moan oblivion. Not anymore. Never again.

THE MAGDALENE BLOG 

(NL)

Hier kan je de verschillende blogs lezen die geschreven worden naar aanleiding van het project. Deze blogs bevatten korte reflecties en verslagen van gesprekken met “insiders”, een groep gelijkgezinden die nadenken over de rol van Magdalena, vrouwelijkheid, dans en lichamelijkheid in de Katholieke Kerk vandaag. Denk je mee? 

(EN)

Here you can find several blog posts that are written in response to the project’s experiments. These blogs contain short reflections and reports of conversations with “insiders”, a group of like-minded people who reflect on the role of Magdalene, femininity, dance and embodiment in the Catholic Church today. Do you agree?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s