Skip to content

CATALOGUS – GELIEFDE LICHAMEN

GELIEFDE LICHAMEN

Terwijl zij met dergelijke woorden en kussen haar lichaam liefkoosde, begon ze na een uur de wonderbare jubelzang te zingen waarover we het al hadden. En binnenin werd ze met zo’n een vreugde vervuld dat men had kunnen denken dat haar lichaam het niet meer aankon. Waarlijk, wonderbaar is God in zijn heiligen en in deze vrouw was hij, om zo te zeggen, boven alle wonder wonderbaar!

Christina De Wonderbare

Het lichaam verbindt de mens met het verleden, met wie we waren. Doorheen zijn lange geschiedenis is het menselijk lichaam met liefde verheerlijkt als beweger in de sacrale dans en met haat gefolterd als kerker van de ziel. Geliefd en gehaat, ons lichaam draagt menige betekenissen die zijn ledematen als textiel bedekken. Het is aan ons om deze betekenissen steeds opnieuw te ontrafelen, om het de overtollige balast te ontnemen en het in hemelse lichtheid te doen zingen. Het doorgronden van lichamelijkheid moet gebeuren in een vrije ruimte, een plaats waar het lichaam vrij kan bewegen tussen heden en toekomst, tussen zuilen van betekenis waarrond het graviteert. Deze vrij ruimte is een sacrale plaats – sacraal, losgesneden van de dagelijkse werkelijkheid, een oefenruimte waarbinnen het lichaam zijn potentie opzoekt en nieuwe betekenissen creëert. Wanneer het dit doet, maakt het lichaam kunst.

De tentoonstelling verkent deze sacrale ruimte van de kunst waar het lichaam als Godin van de Dans vereerd wordt. Het project ‘Geliefde Lichamen’ kiest om de Heilige Vrouwen van België (Mulieres Religiosae) op te roepen als haar muzes, vrouwen die leefden tijdens de dertiende eeuw en een lokale cultus kenden – geliefd lichamen uit ons mystiek verleden. Deze vrouwelijke sjamanen bewoonden de sacrale tussenruimte en reisden tussen werelden van betekenis. De kunstenaars die deelnemen aan dit project treden in de voetsporen van de wonderlijke vrouwen. Ze zijn onze gidsen in een zoektocht naar transformatie en transcendentie, extase en exese.

Sander Vloebergs

LUTGARDIS – PROJECT 3

Video: Pol Herrmann
Music: Valery Demaré (conductor),Therese Depretre (soprano), Charlotte Deschamps (alto) and
François Martens (bass)
Choreography: Sander Vloebergs, with Linde Michiels and Linde Stiers

“This is My Body” – Statement

In dit project ga ik op zoek naar wat eenwording met Christus betekent. De focus ligt op het persoonlijk aspect, maar ook voor een deel op hoe de (Christelijke) gemeenschap omgaat met deze mystieke ervaring. Wordt ze aanvaard, verworpen, of hervormd opdat ze zou passen binnen de conventies van de heersende macht? 

Deel 1: In de literatuur worden er verschillende elementen aangehaald die nodig zijn voor ‘een goddelijke vlucht’, iets dat me in het bijzonder intrigeerde was het onderdrukken van lichamelijke lusten, door te vasten. Dit deel is eerder te omschrijven als fysiek, en richt zich voornamelijk op discipline en rituelen. 

Deel 2: Transformatie naar het bovennatuurlijke en het loslaten van het aardse. Een overgang van fysiek naar psyche. 

Deel 3: De ontmoeting met het bovennatuurlijke, de eenwording, een psychische/mystieke ervaring. 

Deel 4: Terugkeren naar het fysieke lichaam.

English version

In this project I explore the meaning of union with Christ. I focus on the personal – however – the persponal in relation to the (christian) community and, in part, on how this community deals with mystical experiences. Do they accept, reject or reshape this experiences in order to fit within the conventional framework supported by the current hierarchies?

Part 1: By reading the literature I discovered different elements necessary to attempt a ‘divine escape’. The suppression of bodily pleasures, by fasting, gained my interested in particular. One could describe this part as rather physical, focusing on discipline and ritual.

Part 2: The transformation into the supernatural and the letting go of the worldly mundane. A transition from physical to psyche.

Part 3: The encounter with the supernatural, union, the mystical/psychic experience.

Part 4: The return to the physical body.

Pierrette Coffrée

De beproeving van een Vlaamse mystica, vrome vrouw anno 13e eeuw. Wie ontmoet zij in haar extase? Is pijn de plaats waar het kwade zich kan louteren? Is dichter bij God ook dichter bij de duivel? Een pre-moderne queeste, op de grens van pijn en genot.

The temptation of a Flemish mystic, a pious woman anno 13th century. Who did she encoutner in her ecstasy? Is pain the location where evil can be purified? Does closer to God mean closer to the devil? A premodern quest, at the edge of pleasure and pain.

‘Als twee druppels water’ – Statement

Bij het lezen van het verhaal van Christina de Wonderbaarlijke werd ik getroffen door haar onvoorwaardelijkheid tot compassie en liefde, dat resulteerde in het ondergaan van ondraaglijk lijden. Lijden voor een ander, opdat ze zich opnieuw herboren zien. Opdat ze opnieuw hun leven, hun ‘mens-zijn’ kunnen verder zetten. 

Water is een symbolisch element dat vandaag in allerlei religies wordt gebruikt om verbinding te maken met elkaar, met nieuwe levenskracht, met het goddelijke. Christina ‘de Wonderbare’ van Sint-Truiden ademt ‘water’. Ze staat in een pot kokend water en giet ijskoud water over haar hoofd. Ze lijdt maar houdt er geen letsel aan over. Ze laat zich meevoeren met het water om op het rad van een watermolen terecht te komen. Ze lijdt maar houdt er geen letsel aan over. Ze loopt over water om te ontsnappen aan diegene die haar onvoorwaardelijkheid niet begrijpen… Liefde en compassie, healing voor de lijdende vanuit haar diepste verlangen. 

Water is alles wat stroomt: onze emoties en diepste gevoelens. Water geeft leven, maakt verbinding en zuivert. Je bestaan als mens is ervan afhankelijk. We gebruiken zelfs spreekwoorden met water om aan te geven hoe het met ons gaat…

Christina en Christus (bijna) als twee druppels water, vanuit een mystiek huwelijk.

Lyrics Beatrice – Surfing Dino

There is a power inside of me that isn’t mine
Give me strength to become it’s master


Can I be someone new
Can I do it all for you
Can it be enough
If I sacrifice my humble soul


’till my body’s turning cold
Phyical feelings locked in a cage
Will you be satisfied even if I tried
Harder and better than good


My heart is talking on it’ own
My body’s walking all alone
Remember I’m yours to be taken


Don’t wanna be forgotten and left behind
Cursed to be searching blind
Blinded by the pain, I can’t breathe
From heart till throat till mind I bleed


Finally, together, forever inside
Hope transformed in a reliable guide
Being one makes me feel more than a wife
Take me with you to the afterlife


Love is just a fling
not a bad thing
Love is just a toy
Something I enjoy


L’amore è solo un giocattolo (repeated)