CATALOGUS – GELIEFDE LICHAMEN

GELIEFDE LICHAMEN

Terwijl zij met dergelijke woorden en kussen haar lichaam liefkoosde, begon ze na een uur de wonderbare jubelzang te zingen waarover we het al hadden. En binnenin werd ze met zo’n een vreugde vervuld dat men had kunnen denken dat haar lichaam het niet meer aankon. Waarlijk, wonderbaar is God in zijn heiligen en in deze vrouw was hij, om zo te zeggen, boven alle wonder wonderbaar!

Christina De Wonderbare

Het lichaam verbindt de mens met het verleden, met wie we waren. Doorheen zijn lange geschiedenis is het menselijk lichaam met liefde verheerlijkt als beweger in de sacrale dans en met haat gefolterd als kerker van de ziel. Geliefd en gehaat, ons lichaam draagt menige betekenissen die zijn ledematen als textiel bedekken. Het is aan ons om deze betekenissen steeds opnieuw te ontrafelen, om het de overtollige balast te ontnemen en het in hemelse lichtheid te doen zingen. Het doorgronden van lichamelijkheid moet gebeuren in een vrije ruimte, een plaats waar het lichaam vrij kan bewegen tussen heden en toekomst, tussen zuilen van betekenis waarrond het graviteert. Deze vrij ruimte is een sacrale plaats – sacraal, losgesneden van de dagelijkse werkelijkheid, een oefenruimte waarbinnen het lichaam zijn potentie opzoekt en nieuwe betekenissen creëert. Wanneer het dit doet, maakt het lichaam kunst.

De tentoonstelling verkent deze sacrale ruimte van de kunst waar het lichaam als Godin van de Dans vereerd wordt. Het project ‘Geliefde Lichamen’ kiest om de Heilige Vrouwen van België (Mulieres Religiosae) op te roepen als haar muzes, vrouwen die leefden tijdens de dertiende eeuw en een lokale cultus kenden – geliefd lichamen uit ons mystiek verleden. Deze vrouwelijke sjamanen bewoonden de sacrale tussenruimte en reisden tussen werelden van betekenis. De kunstenaars die deelnemen aan dit project treden in de voetsporen van de wonderlijke vrouwen. Ze zijn onze gidsen in een zoektocht naar transformatie en transcendentie, extase en exese.

Sander Vloebergs

One thought on “CATALOGUS – GELIEFDE LICHAMEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s