“This is My Body” – Statement

In dit project ga ik op zoek naar wat eenwording met Christus betekent. De focus ligt op het persoonlijk aspect, maar ook voor een deel op hoe de (Christelijke) gemeenschap omgaat met deze mystieke ervaring. Wordt ze aanvaard, verworpen, of hervormd opdat ze zou passen binnen de conventies van de heersende macht? 

Deel 1: In de literatuur worden er verschillende elementen aangehaald die nodig zijn voor ‘een goddelijke vlucht’, iets dat me in het bijzonder intrigeerde was het onderdrukken van lichamelijke lusten, door te vasten. Dit deel is eerder te omschrijven als fysiek, en richt zich voornamelijk op discipline en rituelen. 

Deel 2: Transformatie naar het bovennatuurlijke en het loslaten van het aardse. Een overgang van fysiek naar psyche. 

Deel 3: De ontmoeting met het bovennatuurlijke, de eenwording, een psychische/mystieke ervaring. 

Deel 4: Terugkeren naar het fysieke lichaam.

English version

In this project I explore the meaning of union with Christ. I focus on the personal – however – the persponal in relation to the (christian) community and, in part, on how this community deals with mystical experiences. Do they accept, reject or reshape this experiences in order to fit within the conventional framework supported by the current hierarchies?

Part 1: By reading the literature I discovered different elements necessary to attempt a ‘divine escape’. The suppression of bodily pleasures, by fasting, gained my interested in particular. One could describe this part as rather physical, focusing on discipline and ritual.

Part 2: The transformation into the supernatural and the letting go of the worldly mundane. A transition from physical to psyche.

Part 3: The encounter with the supernatural, union, the mystical/psychic experience.

Part 4: The return to the physical body.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s